Hipokampalny rytm theta – co to jest?

Na pewno się ze mną zgodzicie, że z całego organizmu, to właśnie mózg wydaje się być najbardziej interesującym organem. I właśnie jedną z aktywności tego niesamowitego narządu zajmiemy się dzisiaj. A mianowicie – czym właściwie jest hipokampalny rytm theta? Może zacznijmy od podstaw.

Co to jest hipokamp, gdzie się znajduje i za co odpowiada?

Struktura ta wchodzi w skład układu limbicznego, niewielka, wszak odgrywająca olbrzymią rolę podczas procesów pamięciowych u wszystkich zwierząt, w tym także u człowieka oczywiście.

Zatem czym jest hipokampalny rytm theta?

Jest to rytmiczna wolna aktywność elektroencefalograficzna rejestrowana w obrębie hipokampu. U ludzi przyjmuje zazwyczaj wartości w przedziale 4-8 Hz, zaś u zwierząt (głownie gryzoni, w tym szczurów, które są modelowym zwierzęciem w badaniach związanych z rytmem theta) przedział ten jest szerszy: 3-12 Hz. Rytm theta pojawia się podczas procesów pamięciowych, poznawczych, również podczas procesów orientacji i pamięci przestrzennej. Wiele publikacji podaje, iż odgrywa on kluczową rolę w procesach pamięciowych, dzięki udziałowi w długotrwałym wzmocnieniu synaptycznym (LTP).

Oczywiście podczas omawiania tej niezwykłej aktywności w obrębie hipokampa, nie można pominąć także wielu innych struktur, które biorą udział w regulacji rytmu theta. Najważniejszymi z nich są:

  • jądro przednie mostu (RPO)
  • jądro konarowo-mostowe nakrywki (PPN)

Wszystkie struktury uczestniczące w tworzeniu rytmu theta są poddawane dokładnym badaniom na modelowym zwierzęciu jakim jest szczur. Badania polegają na aktywacji struktur, lezji poszczególnych obszarów, iniekcji substancji mających na celu indukcję rytmu lub jego zaniechanie. Rytm theta jest rejestrowany za pomocą hipokampalnych elektrod głębinowych.