Czy warto się szczepić? Co to jest odporność populacyjna?

Pytania zawarte w tytule coraz częściej padają nawet w środkach komunikacji miejskiej, nie mówiąc już o mediach i dyskusjach w przychodniach. Jednak nie są tak błahe jak mogłoby się wydawać. Stanowisko młodych lub świeżych rodziców wobec szczepień własnego dziecka, to nie jest ich sprawa osobista. Nieszczepione dzieci stanowią, i nie bójmy się używać mocnych słów, zagrożenie dla odporności populacyjnej, czyli grupowej/zbiorczej. Co to takiego jest?

Odporność populacyjna to pojęcie, które pojawia się już w XIX wieku! i to nie wskutek zmowy koncernów farmaceutycznych, a obserwacji zanikania niebezpiecznych chorób, które lata temu zabierały rocznie tysiące ludzkich żyć! Mowa oczywiście m.in. o ospie prawdziwej, która doprowadzała do zgonów w prawdziwych męczarniach. Już w XIX wieku dowiedziono, że szczepienia ochronne, to jedyny skuteczny sposób na wytępienie tak niebezpiecznych chorób z danych populacji. W skrócie – im więcej osób w danej grupie ludzi będzie zaszczepionych, tym wirus/bakteria będzie miała mniejszą szansę na replikację (powielenie) i zarażenie. To jest niezwykle ISTOTNE także ze względu na ochronę osób, które ze względu na swój stan zdrowia (osłabioną odporność w wyniku np. chemioterapii) nie mogą przyjmować szczepień, ponieważ ich układ odpornościowy nie poradzi sobie nawet z niewielką dawką INAKTYWOWANYCH komórek bakteryjnych/wirusowych.

Czy szczepionki są niebezpieczne?

Odpowiedź na to pytanie może być dwojaka. Z jednej strony – każda substancja wprowadzana do naszego organizmu (niezależnie od drogi – doustnie, dożylnie, domięśniowo, podskórnie) może być potencjalnie niebezpieczna. Nawet nadmiar spożytej wody może doprowadzić do zgonu w wyniku pęknięcia żołądka, którego pojemność to ok. 4l. Ale czy możemy funkcjonować bez wody? Tak, przeżyjemy maksymalnie 4 dni… Odpowiedź jest prosta: może nieszczepionemu dziecku się poszczęścić i nie mieć kontaktu z żadną niebezpieczną chorobą, ale może mu się nie udać i wskutek ignorancji swoich rodziców – może stracić życie.